شبیه سازی جریان روزانه رودخانه چهل چای استان گلستان با مدلSWAT

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Daily flow simulation of Chehelchai river- Golestan province using SWAT model