بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای کیفی آب دشت مشهد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigation of temporal and spatial trend of water quality parameters in view of weather fluctuations using GIS; Mashhad Plain