تأثیر نوع و مقدار برخی عناصر سنگین در رودخانه زرجوب رشت بر خاک و گیاه برنج شالیزارهای تحت آبیاری آن ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Heavy metals (kind and amount) in Zarjoob River and their effects on rice and paddy soils under its irrigation