مدل سازی توزیع عرضی سرعت در مقاطع مرکب مستقیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Modeling of lateral velocity distribution in straight compound channels