شبیه‌سازی رواناب خروجی در حوزه‌های آب‌خیز بدون آمار با استفاده از مدل بارش- رواناب AWBM (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Simulation of outlet runoff in ungauged catchments by using AWBM Rainfall-Runoff Model