بررسی آزمایشگاهی اثر پلی وینیل استات بر فرسایش بادی خاک های مختلف در برابر ماسه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Experimental investigation of Polyvinyl Acetat effect on wind erosion of different soils by impacting sand particles