بررسی سدیم‌زدایی خاک‌های شور و سدیمی منطقه مرکزی استان خوزستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The studding of desodification of saline and sodic soils at central region of Khuzestan Province