مدل سازی دبی رودخانه های سیلابی با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

عنوان مقاله [English]

Flow discharge modeling in flooded rivers by using genetic programming