کلیدواژه‌ها = مشخصات هندسی
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی مشخصات کانال های پایدار با استفاده از محاسبات نرم

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 119-135

10.22069/jwfst.2016.9566.2380

سید مرتضی سیدیان؛ معصومه فراستی؛ علی حشمت پور؛ ابوالحسن فتح آبادی