1. اثر کاتیون‌های کلسیم، سدیم، پتاسیم و آمونیوم بر جذب روی در تعدادی از خاک‌های آهکی استان چهارمحال و بختیاری

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 67-86

نرگس آبیار؛ علیرضا حسین پور؛ حمیدرضا متقیان


2. اثر بیوچار و شوری آب آبیاری بر ویژگی‌های شیمیایی خاک پس از برداشت گندم

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 291-305

ناهید رضایی؛ فاطمه رزاقی؛ علیرضا سپاسخواه؛ سید علی اکبر موسوی


3. ‎ اثرات رژیم رطوبتی، سدیم وکلسیم بر توزیع عمقی پتاسیم در خاک گچی

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 65-81

مجید فکری؛ منصور میرزایی ورویی