کلیدواژه‌ها = کرت
تعداد مقالات: 1
1. تغییرات رواناب، هدررفت خاک و عناصر غذایی در کاربری‌های گیاهی مختلف در اراضی لسی (مطالعه موردی: آبخیز کچیک استان گلستان)

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 91-109

محمد عباسی؛ علی نجفی نژاد؛ واحد بردی شیخ؛ مجید عظیم محسنی