کلیدواژه‌ها = مقاومت فروروی خاک
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر بقایای گیاهی و زئولیت بر مقاومت فروروی خاکهای ترکدار شالیزاری

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 203-215

مریم علیزاده؛ فرهاد میرزایی؛ تیمور سهرابی؛ محمدرضا یزدانی