1. پهنه‎‎بندی پارامترهای مؤثر در کیفیت حاصلخیزی خاک شالیزار برای مدیریت بهینه مصرف کود

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 259-274

حامد رضایی؛ لیلا اسمعیل نژاد؛ سعید سعادت؛ پریسا ملکی


2. اشتقاق توابع انتقالی مناسب برای برآورد برخی ویژگی‎های دیریافت خاک

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 203-217

جواد سیدمحمدی؛ لیلا اسماعیل نژاد؛ محمود شعبانپور