کلیدواژه‌ها = سیل حداکثر سالانه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فراوانی سیل براساس روش‌‌‌های تئوری مقادیر حدی (مطالعه موردی: ایستگاه هیدرومتری ارازکوسه، گلستان)

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 121-135

فاطمه زاهدیان فر؛ خلیل قربانی؛ مهدی مفتاح هلقی؛ محمد عبدالحسینی؛ امیراحمد دهقانی