کلیدواژه‌ها = "ترکیب خطی"
تعداد مقالات: 1
1. تعیین ضریب دبی سرریزهای جانبی لبه تیز مرکب مثلثی – مستطیلی

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 105-120

مجتبی عامری؛ احمد احمدی؛ امیراحمد دهقانی