کلیدواژه‌ها = تخریب اراضی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی حساسیت مناطق به بیابان زایی با استفاده از مدل ESAs (مطالعه موردی: مک سوخته و روتک سراوان)

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 287-293

10.22069/jwsc.2017.12287.2683

محمدرضا ریگی؛ محمد انور ندرت زهی؛ مجتبی محمدی؛ محمد رفیع دهقان بخشان


2. ارزیابی و تهیه نقشه حساسیت مناطق به بیابان‌زایی با استفاده از روش ESAs (پژوهش موردی: دشت یزد- اردکان)

دوره 22، شماره 2، مرداد و شهریور 1394، صفحه 191-204

مجتبی سلیمانی ساردو؛ فاطمه روستایی؛ ابوالفضل رنجبر فردویی؛ رضا قضاوی؛ عباسعلی ولی