کلیدواژه‌ها = باغ‌های زیتون‌
تعداد مقالات: 1
1. اثرات سیستم جایگزین بر برخی خصوصیات خاک در قیاس با سیستم‌های جنگلی و زراعی

دوره 22، شماره 2، مرداد و شهریور 1394، صفحه 127-142

حمید نیک نهاد قرماخر؛ ابراهیم کیخا