کلیدواژه‌ها = پیدایش خاک
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه خاک‌شناسی پارینه در توالی های لس-خاک قدیمی در طول یک ردیف اقلیمی در شمال ایران

دوره 22، شماره 2، مرداد و شهریور 1394، صفحه 21-39

علی شهریاری؛ فرهاد خرمالی؛ مارتین کهل؛ علیرضا کریمی؛ ایوا لهندورف؛ حسین تازیکه