کلیدواژه‌ها = برنج
تعداد مقالات: 2
1. بررسی شاخص‌های پایداری تحویل آب در طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالی‌زاری

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 127-145

10.22069/jwfst.2017.12125.2666

بابک مومنی؛ محسن مسعودیان؛ محمد علی غلامی سفیدکوهی؛ علیرضا عمادی


2. تاثیر بقایای گیاهی و زئولیت بر مقاومت فروروی خاکهای ترکدار شالیزاری

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 203-215

مریم علیزاده؛ فرهاد میرزایی؛ تیمور سهرابی؛ محمدرضا یزدانی