کلیدواژه‌ها = راندمان کاربرد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی روابط بین متغیرهای ورودی و شاخص‌های کارآیی در سیستم آبیاری نواری

دوره 22، شماره 2، مرداد و شهریور 1394، صفحه 243-253

سهراب عزیزپور؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی


2. تعیین معیارهای ارزیابی آبیاری بارانی با استفاده از شاخص‌های بدون بعد عمق نفوذ آب در خاک

دوره 21، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 271-283

رضا لاله زاری؛ فریده انصاری؛ سعید برومندنسب؛ مظاهر امینی