1. بررسی پایلوت پارامترهای شوری، اسیدیته، نیتروژن و نیکل در نشر عمقی شیرابه لندفیل آق قلا در ستون‌هایی از خاک با بافت‌های مختلف

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 255-260

سهیلا ابراهیمی؛ اعظم کابلی؛ مهدی ذاکری نیا؛ مسعود داوری


2. ارزیابی ومقایسه فرآیند واجذب فلزات سنگین ازستون خاک طبیعی دراثرنفوذفاضلاب خام وامکان تراوش به آبهای زیرزمینی

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 147-165

علی سلامت منش؛ سید احمد میرباقری


3. تاثیر ورمی‌کمپوست بر برخی خصوصیات شیمیایی پساب غنی‌شده با کادمیم خروجی از ستون‌های خاک

دوره 21، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 287-296

حمیدرضا اولیایی؛ علی شریفی