کلیدواژه‌ها = مریوان
تعداد مقالات: 1
1. اثر تخریب جنگل در موقعیت های مختلف شیب بر روی کیفیت و تحول خاک در غرب استان کردستان

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 131-149

سروه مرادی؛ کمال نبی اللهی؛ سید محمد طاهر حسینی