کلیدواژه‌ها = دماسنجی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه فراسنج های دمایی اندازه گیری شده در شالیزار و ایستگاه هواشناسی

دوره 24، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 129-145

محمد موسوی بایگی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ محمدرضا یزدانی؛ امین علیزاده