کلیدواژه‌ها = استان گلستان
تعداد مقالات: 7
1. بررسی کارایی سامانه‌های آبیاری بارانی اجرا شده در استان گلستان

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 257-270

علیرضا کیانی؛ مجتبی شاکر؛ رحیم طبرسا


2. ارزیابی خطر وقوع زمین لغزش در حوضه ابخیز اوغان استان گلستان با استفاده از فراینده تحلیل شبکه(ANP)

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 47-66

غلامرضا غلامی کلاته؛ پرویز کردوانی؛ محسن رنجبر


3. شبیه سازی اثرات سناریوهای توسعه مناطق مسکونی بر رسوب با استفاده از مدل WetSpaدر حوزه زیارت استان گلستان

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 207-220

مهتاب فروتن؛ عبدالرضا بهره مند؛ حسین زینی وند؛ محید اونق؛ علی نجفی نژاد


5. مدل‌سازی توأم تغییرات زمانی- مکانی بارش ماهانه (مطالعه موردی بخشی از استان گلستان)

دوره 22، شماره 1، خرداد و تیر 1394، صفحه 251-269

نفیسه حسنعلیزاده؛ ابوالفضل مساعدی؛ عبدالرضا ظهیری؛ محسن حسینعلی‏زاده


6. تأثیر اقلیم‌های‌ متفاوت بر تغییر شاخص‌های فرسایش پذیری خاک‌های لسی در استان گلستان

دوره 22، شماره 1، خرداد و تیر 1394، صفحه 49-70

امیر جعفری هنر؛ فرشاد کیانی؛ فرهاد خرمالی


7. پهنه‌بندی رقومی واحدهای خاک با استفاده از مدل درختان تصمیم‌گیری تصادفی در استان گلستان

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 73-93

محمدرضا پهلوان راد؛ فرهاد خرمالی؛ نورایر تومانیان؛ فرشاد کیانی؛ بایرام کمکی