1. اثر EDTA و اسیدسیتریک بر فعالیت‌های آنزیمی خاک واستخراج سرب توسط آفتاب‌گردان و خردل هندی از یک خاک آلوده

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 47-65

سیدسجاد حسینی؛ امیر لکزیان؛ اکرم حلاج‌نیا