نویسنده = علیرضا سپاسخواه
تعداد مقالات: 1
1. اثر بیوچار و شوری آب آبیاری بر ویژگی‌های شیمیایی خاک پس از برداشت گندم

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 291-305

ناهید رضایی؛ فاطمه رزاقی؛ علیرضا سپاسخواه؛ سید علی اکبر موسوی