نویسنده = ابوالفضل مساعدی
تعداد مقالات: 6
1. تعیین بهترین روش دمایی برآورد تبخیر از سطح مخزن سد کارده به منظور بررسی تاثیر کاهش حجم مفید مخزن بر مقدار افزایش تبخیر از سطح دریاچه

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 29-51

ابوالفضل مساعدی؛ مریم یزدان پرست؛ محمد حسین محمودی قرائی؛ سعید رضا خداشناس؛ علی گلکاریان


2. تعیین خصوصیات خشکسالی بر اساس شاخص شناسایی خشکسالی (RDI) و بررسی تغییرات آن در مناطق و دوره‌های مختلف زمانی

دوره 23، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 27-52

ابوالفضل مساعدی؛ سمانه محمدی مقدم؛ غزاله کواکبی


3. نقش تبخیر و تعرق در پایش خشک‌سالی هواشناسی در چند ناحیه اقلیمی کشور

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 1-21

عادله هاتفی؛ ابوالفضل مساعدی؛ مهدی جباری نوقابی


4. مدل‌سازی برخی از عوامل موثر بر فرسایش شیاری با استفاده از منطق فازی

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 103-120

سیده مطهره حسینی؛ ابوالفضل مساعدی؛ علی گلکاریان؛ کمال الدین ناصری


6. مدل‌سازی توأم تغییرات زمانی- مکانی بارش ماهانه (مطالعه موردی بخشی از استان گلستان)

دوره 22، شماره 1، خرداد و تیر 1394، صفحه 251-269

نفیسه حسنعلیزاده؛ ابوالفضل مساعدی؛ عبدالرضا ظهیری؛ محسن حسینعلی‏زاده