نویسنده = حامد روحانی
تعداد مقالات: 4
1. مدل‌سازی تصادفی بار رسوب با استفاده از جنگل تصادفی و رگرسیون چندک

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 103-122

سید مرتضی سیدیان؛ حامد روحانی؛ ابولحسن فتح آبادی؛ مهسا جوادی علینژاد


2. تعیین اهمیت نسبی پارامترهای دو مدل هیدرولوژیکی یکپارچه با استفاده از روش های موریس، سوبول و شاخص آنتروپی

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 1-21

ابوالحسن فتح آبادی؛ حامد روحانی؛ سید مرتضی سیدیان


3. بررسی عدم قطعیت شبیه‌سازی بارش آینده (مطالعه موردی: ایستگاه همدیدی بجنورد و مشهد)

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 189-204

حامد روحانی؛ اعظم قندی؛ سید مرتضی سیدیان؛ مجتبی کاشانی


4. کاهش عدم قطعیت در یک مدل نیمه توزیعی هیدرولوژیکی با روش GLUE

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 83-100

مریم سادات جعفرزاده؛ حامد روحانی؛ حسین سلمانی؛ ابولحسن فتح آبادب