نویسنده = احمد فرخیان فیروزی
تعداد مقالات: 4
1. تابع انتقالی به منظور برآورد رطوبت خاک به کمک شاخص‌های پوشش گیاهی، دمای سطح خاک و شاخص نرمال شده رطوبت

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 239-254

10.22069/jwsc.2019.15306.3053

فرشید حسینی چمنی؛ احمد فرخیان فیروزی؛ هادی عامری خواه


3. تاثیر بیوچار و کمپوست باگاس نیشکر بر برخی ویژگی‌های مکانیکی خاک

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 235-250

10.22069/jwfst.2016.9777.2407

هدیه بهنام؛ احمد فرخیان فیروزی؛ عبدالامیر معزی