نویسنده = علی رضا عمادی
تعداد مقالات: 8
1. تحلیل تعامل بخش کشاورزی و صنعت در تخصیص آب با رویکرد بازی های غیرهمکارانه

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 145-161

10.22069/jwsc.2020.17096.3254

مهسا نوری؛ علی رضا عمادی؛ رامین فضل اولی


2. بررسی شاخص‌های پایداری تحویل آب در طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالی‌زاری

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 127-145

10.22069/jwfst.2017.12125.2666

بابک مومنی؛ محسن مسعودیان؛ محمد علی غلامی سفیدکوهی؛ علیرضا عمادی


3. کاربرد الگوریتم بهینه‌سازی SCE در تعیین ضرایب کنترل‌گر کلاسیک PID

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 221-237

10.22069/jwfst.2017.11570.2604

ساحله کاکویی؛ علیرضا عمادی؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی


4. بررسی مشخصات پرش هیدرولیکی در شرایط بستر زبر با استفاده از مدل فیزیکی

دوره 23، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 295-306

10.22069/jwfst.2017.10203.2468

فرشته اسدی؛ رامین فضل اولی؛ علیرضا عمادی


7. ارزیابی عملکرد توزیع آب در شبکه آبیاری و زهکشی تجن

دوره 21، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 193-208

ساسان مددی؛ علی رضا عمادی؛ علی شاهنظری