نویسنده = عیسی معروف پور
تعداد مقالات: 2
1. بررسی دقت روش‌های غیر نقطه‌ای اندازه‌گیری نفوذ در طراحی سامانه آبیاری جویچه‌ای

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 257-271

10.22069/jwfst.2017.11671.2614

عیسی معروف پور؛ امین سیدزاده؛ مینا بهزادی نسب