نویسنده = پروین کبیری
تعداد مقالات: 1
1. پتانسیل گیاه پالایی ذرت تحت تأثیر بیوچارهای برگ‌ گردو در یک خاک آلوده

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 133-152

حمیدرضا متقیان؛ پروین کبیری؛ علیرضا حسین پور