1. حداقل‌سازی تعداد چاه‌های شبکه اندازه‌گیری سطح آب زیرزمینی در منطقه با استفاده از روش‌های زمین‌آمار و بهینه‌سازی (مطالعه موردی : دشت دزفول-اندیمشک)

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 79-96

علی رئیسی عیسی آبادی؛ حمیدرضا غفوری؛ محسن مسلم‌زاده