نویسنده = کاظم اسماعیلی
تعداد مقالات: 1
1. برآورد آزمایشگاهی ضریب دبی در آبگیرهای کفی با محیط متخلخل

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 283-296

حسین شریعتی؛ سعید رضا خداشناس؛ کاظم اسماعیلی