نویسنده = سعید رضا خداشناس
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر موج ناگهانی سیلاب بر انتقال بار بستر در مجاری خشک و تاثیر صفحات مستغرق در کاهش بار بستر

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 91-107

حامد شهسواری؛ قاسم پناهی؛ سعیدرضا خداشناس


2. برآورد آزمایشگاهی ضریب دبی در آبگیرهای کفی با محیط متخلخل

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 283-296

حسین شریعتی؛ سعید رضا خداشناس؛ کاظم اسماعیلی