1. تاثیر کادمیم بر جذب کروم شش ظرفیتی (VI) توسط نانو رس کلویزایت سدیمی

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 241-256

مجتبی خوش روش؛ لاله دیوبند؛ فرزانه معتمدی؛ گلاره ریحانی


2. اثر آب شور مغناطیسی شده بر اصلاح آب و خاک در آبیاری قطره ای

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 179-193

منوچهر حیدرپور؛ مجتبی خوش روش؛ یکتا مشاوری