نویسنده = مهدی صالحی
تعداد مقالات: 1
1. محاسبه دبی جریان در مجرای اصلی و دشت‌های سیلابی مقاطع مرکب با استفاده از روش‌های نوین بهینه‌سازی

دوره 22، شماره 1، خرداد و تیر 1394، صفحه 25-48

عبدالرضا ظهیری؛ مهدی صالحی؛ خلیل قربانی